เงินคงเหลือ {{ custInfo.available_balance_display }} ฿
{{ custInfo.displayname }}
ทำรายการเมื่อ
{{ lastDate }}
รายการล่าสุด
{{ lastTransaction }}
{{ messageSystem.message }}